இராமநாதபுரத்தில் உணர்வாய் உன்னை பயிற்சி முகாம்

 இராமநாதபுரத்தில் 16.02.2020 அன்று ஆளுமைத்திறன் பயிற்சி முகாமான உணர்வாய் உன்னை என்ற பயிற்சி முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

விழி அமைப்பின் மாநில செயலாளரும், உளவியல் நிபுணருமான முனைவர் ஹுஸைன் பாஷா அவர்கள் பயிற்சியளித்தார்.

Comments

  1. The more gaming titles one performs, the more factors 카지노사이트 one accumulates which ultimately results in more rewards and increment of their bankroll. Other presents are also out there with which one can start playing in} without having to deposit a single cent. However, we’d encourage you to give any of our greatest websites a good chance. Whether you’re on the lookout for an internet sportsbook, thousands of crypto-exclusive titles, or tens of progressive jackpot slots; there’s a website for you here.

    ReplyDelete

Post a Comment